Panosta jätevesijärjestelmään suunnittelusta lähtien

Haja-asutuksen jätevesiasetus edellyttää että rakennettavalle tai kunnostettavalle jätevesijärjestelmälle laaditaan suunnitelma, joka liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. Suunnittelun tarkoitus on valita, mitoittaa ja räätälöidä kiinteistön olosuhteisiin ja asukkaiden käyttöön sopiva järjestelmä. Lisätietoa suunnitelman sisällöstä ja suunnittelijan pätevyydestä löytyy täältä

Alan yrittäjiä voi etsiä hakukoneella