Materialsamling

Här finns Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland r.f:s och dess medlemsföreningars material gällande glesbygdens avloppsvatten och som finns tillgängligt i elektronisk form. Flera användbara länkar till material hittas under länkar.

Broschyrer

Modellblanketter

Kommunerna kan ha egna blanketter, som används när man har ärenden till kommunen.

Bibliografi och utredningar

Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s och dess samarbetspartners broschyrer finns tillgängliga i tryckt form på svenska och finska. Be om tilläggsinformation från närmaste vattenskyddsförening

Man kan fråga efter föreningars publikationer i tryckt form direkt från ifrågavarande förening.