Helpointa ja ympäristön kannalta järkevintä jäteveden puhdistaminen on, jos WC-tuotoksia ei huuhdella suurella määrällä vettä. Vesivessan asemasta voidaan käyttää vedetöntä tai vähävetistä käymälää. Puhdistettavaksi jäävät vain keittiössä ja kylpyhuoneessa syntyvät pesuvedet. Asiallisen käsittelyn jälkeen käymäläjätteestä käytettäväksi jää arvokkaita ravinteita ja hyvää maanparannusainetta. Lisätietoa kuivakäymälöistä löytyy täältä (http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/jateveden-kasittely/kaymala-ja-pesuvedet-erikseen/vedettomat-kaymalat/ ).