Kun puhdasta vettä ei sekoiteta käymäläjätteeseen, on jäteveden puhdistaminen helpompaa. Asiallisen käsittelyn jälkeen käymäläjätteestä käytettäväksi jää arvokkaita ravinteita ja hyvää maanparannusainetta.

Vedettömät käymälät, eli kuivakäymälät

Sisätiloihin sopivia vedettömiä käymälätyyppejä ovat mm. erilaiset kompostikäymälät, haihdutuskäymälä, tuhkaava käymälä ja pakastava käymälä. Eräät käymälät erottelevat virtsan ja ulosteen omiksi jakeikseen.Ulkotiloihin, eli ”huussiin” sopii kompostoiva ulkokäymälä, jonka voi rakentaa myös itse.

Kuivakäymälöistä paljon hyödyllistä tietoa on kerännyt Käymäläseura Huussi ry! Tutustu myös käymäläratkaisuja esitteleviin videoihin!

Kompostikäymälät

Kompostikäymälöiden toimintaperiaate on yksinkertainen: ulosteet lahoavat ja muuttuvat mullaksi. Käymäläjäte saadaan hyötykäyttöön vesistöjä pilaamatta. Kompostoituminen alkaa jo käymälän säiliössä, mutta jätteen lopullinen hajoaminen ruokamullaksi vaatii usein jatkokompostointia. Kompostikäymälä on oikein hoidettuna hygieeninen ja hajuton jätehuoltojärjestelmä, joka soveltuu sekä kesämökeille että haja-asutusalueiden ympärivuotiseen asumiseen. Kompostikäymälät voidaan jakaa säiliön koon mukaan suuri-, keskisuuri- ja pienisäiliöisiin, sekä säiliöiden lukumäärän mukaan yksi- ja monilokerollisiin.

Kompostikäymälä sisätiloissa. Kuva: Raini Kiukas

Kompostikäymälä sisätiloissa. Kuva: Raini Kiukas

Suurisäiliölliset kompostikäymälät

Säiliön koko on niin suuri (1000-1400 litraa), että jäte ehtii maatua siellä miltei valmiiksi eikä säiliötä tarvitse tyhjentää joka vuosi. Tyhjennysväli voi olla käytöstä riippuen jopa 10 vuotta, eikä jatkokompostointia välttämättä tarvita. Ylimääräisen suodosnesteen poistoon on varauduttava. Istuimen alla tulee olla lämmin, vähintään mieluiten 2 metriä korkea kellaritila, jonne kompostisäiliö sijoitetaan. Toinen vaihtoehto on rakentaa talon välittömään läheisyyteen lämmin kellari, johon säiliö sijoitetaan, ja sijoittaa asuntoon huuhteleva, vähän vettä käyttävä istuin. Suurisäiliöisiin kompostikäymälöihin voidaan lukea myös monilokerolliset kompostikäymälät, joiden tyhjennysväli on noin vuosi. Säiliö on jaettu esim. neljään osastoon, jotka täytetään vuorotellen. Tällöin täyttynyt lokero siirretään ”lepäämään” ja siellä oleva massa saa maatua rauhassa valmiiksi.

Katso video suursäiliöisestä kompostikäymälästä Tammelassa

Pienisäiliöiset kompostikäymälät

Istuimen alla on pieni jäteastia (30-100 litraa), jossa jätteen kompostoituminen alkaa. Niiden tyhjennysväli on viikosta tai parista jopa kuuteen viikkoon, riippuen käytetäänkö käymälässä kuiviketta ja kuinka paljon vai haihdutetaanko ylimääräinen neste. Nämä mallit sopivat tavalliseen käymälätilaan.

Keskisuurisäiliöiset kompostikäymälät. Tyhjennysväli on kuukausia. Nämä mallit on yleensä tarkoitettu sijoitettavaksi ulkokäymäläksi, jolloin ne soveltuvat parhaiten mökkikäyttöön. Ne riittävät usein kesäajan tarpeisiin.

Haihdutuskäymälä

Haihdutuskäymälöissä virtsa erotellaan ja haihdutetaan ilmaan sähkövastuksen tuottaman lämmön avulla. Käymälämalli vaatii sähköä toimiakseen ja se tulee asentaa lämpimään tilaan. Säiliön täyttyessä se vaihdetaan uuteen tai tyhjennetään ja sisältö kompostoidaan, samoin kuin eri säiliöön päätynyt kiinteä jätös. Joihinkin malleihin käytetään kuoriketta.

Tuhkaava käymälä

Tuhkaava käymälä polttaa jätteen hajuttomaksi ja bakteerittomaksi tuhkaksi ja palamiskaasuiksi. Jätteenpoltto tapahtuu eristetyssä polttokammiossa 550-600 Celcius-asteen lämmössä, josta kaasut puhdistetaan katalysaattorin avulla. Käymälä soveltuu kaikkialle missä on sähkövirta. Asennus on helppoa: palamiskaasujen poistoputki ulos ja pistotulppa seinään. Kapasiteetti soveltuu 4-6 henkilön ympärivuotiseen käyttöön. Laitteen haittapuolena on suuri sähkönkulutus. Laite tarvitsee myös erillisen 16 ampeerin sulakkeen.

Pakastava käymälä

Pakastava käymälä toimii käytännössä kuten tavallinen kotipakastin. Jäte pakastuu, jolloin se ei haise ja bakteerikasvu pysähtyy. Laite ei vie paljon tilaa eikä kuluta vettä, mutta se tarvitsee toimiakseen sähköä. Sähkön kulutus käytöstä riippuen on huomattava kustannustekijä ja lisäksi jätteelle on järjestettävä jatkokäsittely (esim. kompostointi ulkona), sillä käymälä toimii ainoastaan esivarastona. Laite toimii kompressorilla, lämpötilaa säätää termostaatti. Jäteastiassa käytetään biohajoavaa pussia.

Virtsan erottelu

Eräät kuivakäymäläjärjestelmät erottavat virtsan ja ulosteen heti käymäläistuimessa. Kyseessä on eräänlainen esilajittelu, jolloin eri jätelajit voidaan käsitellä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Virtsaa on helppo säilöä ja se soveltuu hyvin lannoitteeksi.

Vettä käyttävissä erottelevissa käymälöissä jäte huuhdellaan vedellä, kuten vesivessassa, mutta vesi ja virtsa ohjataan erilleen kiinteästä jätteestä. Vedellä laimennettu virtsa voidaan ohjata erilliseen säiliöön. Kiinteä jäte kompostoidaan.

Virtsan puhtaana erottelevissa käymälöissä istuinosassa on erilliset kulhot virtsaa ja kiinteää jätettä varten, huuhteluvettä ei käytetä. Virtsa johdetaan omaan säiliöönsä. Kiinteä jäte kompostoidaan mallista riippuen joko itse laitteessa tai siirretään asianmukaiseen kompostoriin. Siirto onnistuu hygieenisesti, koska säiliö voidaan nostaa tyhjennettäväksi sellaisenaan.