Vedettömät ja vähävetiset käymälät

Vedettömän ja vähävetisen käymälän valinta

Kiinteistön lähtötilanne rajaa valinnanvapautta: halutaanko käymälä sisälle uuteen asuinrakennukseen tai vanhaan asuinrakennukseen vai erilliseen ulkorakennukseen? Muita tärkeitä kysymyksiä ovat mm. onko kompostointi ja kompostin hyödyntäminen tontilla mahdollista, entä virtsan erottelu ja hyödyntäminen? Kenen vastuulla on järjestelmän käyttö ja huolto?

Käymälän rakenneosat ovat periaatteessa aina samat, mutta valinta on tehtävä erityyppisten vedettömien käymälöiden ja vähävetisten käymälöiden välillä.

Suositeltavaa tutustuttavaa ovat Käymäläseura Huussi ry:n julkaisemat opaslehtiset ja esitteet:

Lisäksi Huussi ry:n nettisivuilla on mahdollista vertailla eri kuivakäymälälaitemalleja keskenään.

Lisätietoa vedettömistä ja vähävetisistä käymälöistä sekä niiden ominaisuus- ja hintavertailua löytyy myös Haja-asutuksen jätevesien käsittelyoppaasta (sivut 47-53).

Käymälän rakenneosat

Vedetöntä ja vähävetistä käymälää varten tarvitaan istuin, säiliö ja mahdollisesti putki niiden välille. Lisäksi on järjestettävä oikea ilmanvaihto ja käsienpesupaikka. Istuimen lisäominaisuuksiin voi kuulua myös ulosteen ja virtsan erottelu omiin säiliöihinsä

Varsinaisia säiliöitä tarvitaan vähintään yksi, tai kaksi jos istuin erottelee virtsan. Lisäksi on oltava säiliö erottuvalle suodosnesteelle. Säiliön sijainti on tärkeä sekä tilankäytön että tyhjennysreittien kannalta. Säiliö voi sijaita istuimen yhteydessä tai sen alla esimerkiksi kellarissa.

Erityyppisten säiliöiden tavoitteena on:

  • jätteen käsittely (kompostoiva säiliö, polttava säiliö) tai
  • jätteen väliaikainen säilytys sellaisenaan (umpisäiliö) tai ”tehostetusti” (pakastava tai kuivattava säiliö) tai
  • käsittely ja väliaikainen säilytys (esikompostoiva säiliö)

Säiliöön (etenkin kompostoiviin) lisätään tavallisesti kuiviketta jo käytön aikana ja niissä on alusastiat kiinteälle aineelle ja erottuvalle suodosnesteelle.

Ilma kiertää hajuttomassa käymälässä istuimen kautta ulos, ei koskaan toisinpäin, joten ilmanvaihtoputket ovat välttämättömät. Sisätiloissa ilman oikea kiertosuunta voidaan varmistaa sähkö- tai tuulipuhaltimella. Säädettävällä puhaltimella voi ohjata poistettavan ilman määrää käytön ja tarpeen mukaan. Käymälöissä, joissa ei ole sähköistä poistopuhallinta, on ilman poistoputki vietävä mahdollisimman suoraan katon harjan yläpuolelle. Putken päähän laitetaan tiheäsilmäinen kärpäsverkko. Musta putki katolla tehostaa ilmanvaihtoa putken lämmetessä.