Pienten jätevesimäärien johtaminen

Mikäli jätevesien määrä on niin vähäistä, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, ei jätevesiä tarvitse puhdistaa. Vesistöön pieniäkään jätevesimääriä ei saa johtaa, vaan ne johdetaan hallitusti maaperään.

Mitä ovat vähäiset jätevesimäärät?

Ympäristön pilaantumisriski vaihtelee alueittain, mutta yleisesti ottaen vähäisiksi jätevesimääriksi luetaan sellaiset kiinteistöt, joilla ei ole käytössään vesikäymälää ja syntyvien pesuvesien määrä on pientä. Pesuvesien vähäisyyttä arvioidaan varustelutason, asumismäärän ja vedenkäytön avulla. Kantoveden varassa olevat kiinteistöt lasketaan yleensä vähäisten jätevesimäärien kohteeksi. Mikäli syntyvän jäteveden määrä ja laatu on verrannollinen kannettuun veteen, kuten kesävesijohdolla varustetut kohteet useasti ovat, voidaan yleensä katsoa, että jäteveden määrä on vähäistä. Mikäli käytössä on vesivarusteita, esimerkiksi tiskikone, pyykkikone, suihku, kylpyamme tai sähkötoiminen paineellinen lämminvesivaraaja tai muu vastaava, ei jätevesimäärää yleensä pidetä pienenä. Näissä tapauksissa pesuvesille on järjestettävä käsittely.

Yksinkertainen rakenne

Pieniä jätevesimääriä syntyy useimmiten loma-asunnoilla, jotka ovat kantoveden varassa. Pienet jätevesimäärät voi johtaa maahan ilman erityistä puhdistusta.

Yksinkertainen maaperäkäsittely

Pienet pesuvesimäärät voi johtaa maaperään kivipesän, imeytyskaivon tai muun vastaavan rakenteen kautta. Jätevedet imeytyvät vettä läpäisevän maakerroksen läpi. Maankerroksen pinnalle muodostuu kerros, jossa mikrobit voivat hyödyntää pesuvesissä mahdollisesti olevia aineita.

Imeytyskaivo

Imeytyskaivo pienille pesuvesimäärille.

Mikäli maaperä on tiivistä, voi imeytyspinta-alaa laajentaa esimerkiksi imeytysputkella.

Imeytyskaivo_imeytysputki

Imeytyskaivo ja imeytysputki pienille pesuvesimäärille.

Mikäli pesuvedet ovat rasvaisia, voi olla tarpeen varustaa käsittelyrakenne pienellä sako-osalla, josta rasvan poistaminen onnistuu helposti.

rasvanerotus_imeytyskaivo

Imeytyskaivo pienille, rasvaisille pesuvesille, sako-osalla.

Yksinkertaisen maaperäkäsittelyn huoltotoimet ovat lähinnä kaivon sisällä olevan rakenteen puhdistaminen tarvittaessa, sekä viemäriputken avoimena pitäminen.