Naapureiden ja kylän yhteisratkaisuissa käytetään samaa tekniikkaa kuin kiinteistökohtaisissakin puhdistamoissa. Isommassa yksikössä puhdistustulos on kuitenkin yleensä häiriöttömämpi ja parempi, koska jätevesikuormitus on tasaisempaa ja prosessia on helpompi hallita.

Naapureiden tai kylän yhteinen jätevesijärjestelmä

Mahdollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon kannattaa aina selvittää, ennen pienempien yksiköiden, kuten kiinteistökohtaisen tai kyläkohtaisen puhdistamon suunnittelua. On kuitenkin kyliä, joissa on tiheää asutusta, mutta kylä sijaitsee kaukana olemassa olevasta viemäriverkostosta. Kylä voi myös sijaita tärkeällä pohjavesi- tai ranta-alueella, jolloin kaikki käsitellytkin jätevedet on johdettava alueen ulkopuolelle. Tällöin vaihtoehtona voi olla kylän tai muutaman kiinteistön yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Kyläpuhdistamot

Tällainen keskitetty viemäröinti on yleensä kannattavampaa kuin kiinteistöjen omat ratkaisut, jos alueella on vähintään viisi kiinteistöä kilometrillä tai 20 kiinteistöä neliökilometrillä. Viemäröinnin järjestäminen voidaan toteuttaa joko asukkaiden välisillä kirjallisilla sopimuksilla, yhtymänä tai osuuskuntana. Jos hankkeelle haetaan avustuksia, tulee toiminnan olla järjestäytynyttä. Avustusta voi hakea kunnalta ja alueelliselta ELY-keskukselta. Jos kyläpuhdistamolla on liittyjiä yli 50 henkilöä tai jätevettä käsitellään yli 10 m3 päivässä, luokitellaan se vesihuoltolaitokseksi. Tuolloin sillä on samat oikeudet ja velvoitteet kuin kunnallisellakin vesihuoltolaitoksella.

Naapuruston yhteiset järjestelmät

Harvempaan asutuilla alueilla mahdollisuutena on tehdä naapureiden yhteisiä järjestelmiä. Yhteinen järjestelmä on kiinteistöä kohden yleensä edullisempia sekä investointi- ja huoltokustannuksiltaan. Naapureiden yhteisestä järjestelmästä kannattaa sopia kirjallisesti. Rasite yhteisjärjestelmästä siirtyy kiinteistökaupassa myös uudelle omistajalle.

Yhteisratkaisuissa käytetään samaa tekniikkaa, kuin kiinteistöjen omissa puhdistamoissa

Kylän tai naapuruston jätevesijärjestelmä voi olla maaperäkäsittely (eli maahan imeytys tai maasuodattamo) tai laitepuhdistamo. Isommassa yksikössä puhdistustulos on kuitenkin yleensä häiriöttömämpi ja parempi, koska jätevesikuormitus on tasaisempaa ja prosessia on helpompi hallita. Puhdistamon hoidosta kannattaa tehdä sopimus huoltofirman kanssa. Puhdistamon omistajien on kuitenkin aina syytä tuntea puhdistusprosessin toiminta ja hoitaa puhdistamon viikoittainen seuranta ja toiminta yllättävissä tilanteissa.