Jäteveden varastoiminen umpisäiliössä

Umpisäiliö ei ole jäteveden käsittelymenetelmä, vaan siinä jätevesi varastoidaan ja kuljetetaan muualle puhdistettavaksi. Järjestelmä on kallis käytettynä kaiken jäteveden varastointiin ja soveltuukin paremmin mm. loma-asunnoille, pelkkien käymäläjätevesien varastointiin tai väliaikaiseksi ratkaisuksi. Umpisäiliö voi olla ainoa sallittu ratkaisu tärkeillä pohjavesi- ja ranta-alueilla.

Umpisäiliö

Umpisäiliö on tiivis rakenne, jonne tulee vain tuloputki ja josta lähtee vain tyhjennystä varten tarkoitettu nousuputki. Purkuputkea ei luonnollisesti ole.

Jäteveden umpisäiliön tulee olla täysin vesitiivis ja se on hyvä varustaa täyttymishälyttimellä. Täyttymishälytin voi olla mekaaninen tai elektroninen. Umpisäiliö on myös ankkuroitava pohjaveden nostetta vastaan. Miesluukulla varustettua umpisäiliötä on helpompi pestä ja tarkkailla mahdollisia routavaurioita.

Umpisäiliö tulee sijoittaa niin, että sen viereen pääsee loka-autolla kaikissa olosuhteissa (talvella, kelirikkoaikaan, kesällä nurmikkoa pilaamatta jne). Umpisäiliö on tyhjennettävä kunnan osoittamaan paikkaan, pellolle lietteen tyhjentäminen ei ole sallittua. Onkin järkevää pyrkiä vähentämään jätevesien määrää käyttämällä vähävetisiä vesikalusteita tai siirtyä kokonaan vedettömään käymälään.