Ett lämpligt avloppsvattensystem är en investering för framtiden. Ett fungerande reningssystem erbjuder ett trivsamt boende och höjer värdet på fastigheten. På dessa sidor får du behövliga basuppgifter för planering och förverkligande av avloppsvattenprojektet. 

Det lönar sig att bekanta sig med de olika behandlingsalternativen för avloppsvatten i ett så tidigt skede som möjligt. På basen av dem får du en uppfattning om i vilken utsträckning det egna systemet är i behov att förbättras. Grunduppgifter om systemen är också till hjälp då du gör utredningen av avloppsvattensystemet och vid planeringen av systemets förnyande. Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland rf:s medlemsföreningars sakkunniga och rådgivare är ditt stöd i projektets olika skeden.

Logon

AVLOPPSVATTENGUIDE-hemsidorna har skapats i samarbete med det av Fastlandsfinlands ESF-programmet finansierade Yhteisillä vesillä -projektet.