Avloppssystemets bruks- och underhållsanvisningar

För varje avloppsreningssystem bör finnas uppdaterade bruks- och underhållsanvisningar. Tillverkaren levererar bruks- och underhållsanvisningar vid försäljning av ett reningssystem. För gamla system gör man själv upp anvisningar eller anlitar en planerare. Anvisningarna bör följas noggrant, så att systemet har förutsättning att fungera och så att tillverkarens driftgaranti skall hållas i kraft. Alla reningssystem bygger åtminstone delvis på en biologisk process, som lätt störs ifall man i avloppet t.ex. häller avloppsrengöringsmedel, målarfärg eller lösningsmedel. Läs mera om användning av avloppssystemet.

På de här sidorna har man gett allmänna anvisningar om systemens användning och skötsel. Dessa anvisningar ersätter inte tillverkarens mer noggranna anvisningar. Anvisningarna kan användas för att göra bruks- och underhållsanvisningar till ett gammalt system, men som sådana räcker de nödvändigtvis inte som anvisningar. Som tillägg till dessa allmänna bruks- och underhållsanvisningar skall de kommunala avfallsföreskrifterna kontrolleras. I föreskrifterna kan det finnas bestämmelser bl.a. om slambrunnstömningar.

En slambrunn

I slambrunnen saknas T-strycke och fett täpper till utloppsröret: Foto: Satu Heino.