Tarvittavat luvat

Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii rakennuslain mukaisen toimenpideluvan. Toimenpideluvan hakemiseen saa ohjeet paikallisesta kunnasta tai kaupungista. Yleensä toimenpidelupaa haettaessa tarvitaan selvitys nykyisestä talousvesijärjestelmästä, asemapiirrokset ja selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta. Uutta taloa rakennettaessa jätevesiasiat ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Luvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Lupahakemuksen liitteenä tulee olla pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma jätevesijärjestelmästä.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan naapureille, jolloin heillä on mahdollisuus vaikuttaa esim. puhdistettujen jätevesien purkupaikkaan. Rakennushanketta suunniteltaessa kannattaakin olla ensimmäiseksi yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan kunnan vaatimusten ja käytäntöjen selvittämiseksi. Rakentamista tai rakennustarvikkeiden hankintaa ei kannata aloittaa ennen rakennusluvan myöntämistä!