Umpisäiliö käyttö- ja huolto-ohje

Umpisäiliöt toimivat jäteveden välivarastona, josta jätevesi kuljetetaan käsiteltäväksi kunnan hyväksymään paikkaan.

Käyttö ja huolto

  • Jos käytössäsi ei ole täyttymishälytintä, tarkkaile säiliön täyttymistä silmämääräisesti tai käytä tylppäkärkistä mittakeppiä, joka ei vahingoita säiliötä.
  • Säiliön tyhjennyksien yhteydessä on tarkistettava, ettei säiliössä ole vaurioita esim. repeämiä tai sisään painumisia.
  • Säiliön täyttymistä osoittavan hälytinlaitteiston toiminnan tarkistus vuosittain.
  • Umpisäiliön tyhjennyksen ajaksi hälyttimen anturi nostetaan pois säiliöstä ja huuhdellaan puhtaaksi.
  • Vesitiiviyden ja käyttökelpoisuuden tarkistus vähintään 5 vuoden välein.

Toiminta vikatilanteissa

  • Säiliö ei täyty kulutetun vesimäärän edellyttämällä tavalla (täyttyy nopeammin tai hitaammin kuin vedenkulutuksen mukaisesti laskettuna pitäisi).
    • Säiliö vuotaa