Laitepuhdistamon käyttö- ja huolto-ohje

Laitevalmistaja toimittaa laitepuhdistamon hankinnan yhteydessä yksityiskohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet puhdistamolle. Ohjeita tulee noudattaa huolellisesti.

Laitepuhdistamo on erityisen herkkä häiriöille ja prosessin hallinta yhden kiinteistön pienillä jätevesimäärillä haastavaa. Öljyt, maalit, liuottimet ja esim. ”Kodin putkimies” tappavat jo pieninä määrinä puhdistamon biologisen toiminnan eikä puhdistamo enää täytä asetettuja puhdistusvaatimuksia. Nopein tapa laitepuhdistamon elvyttämiseen on tyhjentää puhdistamo ja hakea toiselta jätevedenpuhdistamolta aktiivilietettä. Aktiiviliete kaadetaan laitepuhdistamon prosessisäiliöön, jolloin prosessi käynnistyy uudelleen nopeammin. Puhdistamo ei toimi ilman sähköä, joten jokaisen lyhyenkin sähkökatkoksen jälkeen on varmistettava, että prosessi käynnistyy uudelleen. Myös pitkät käyttämättömyysjaksot (esim. lomat) ovat haitaksi puhdistamon toiminnalle.

Käyttö ja huolto

 • Aina on ensisijaisesti noudatettava laitevalmistajan ohjeita
 • Kaikki huoltotoimet tulee kirjata käyttöpäiväkirjaan
 • Prosessin toimivuuden tarkastus kerran viikossa
  • Ei voimakasta hajua
  • Ohjauskeskuksen tietojen tarkastus
  • Kemikaalin määrän tarkastus
  • Puhdistetun jäteveden laadun tarkastus (vesi kirkasta, hajutonta, ei kiintoainetta)
  • Sähköt toimii, sulakkeet ja lamput ehjiä
 • Puhdistamon tekniikan tarkastus kerran viikossa
  • Pumput toimii ja vesi virtaa niin kuin pitääkin
  • Ilmastus ja kemikaalin syöttö toimii
  • Puhdistamon kansien lukitseminen tarkastuksen jälkeen
 • Ylijäämälietteen poisto laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti
  • Lietteen laadun ja määrän selvitys aktiivilietteen laskeutuvuuskokeella
  • Aktiivilietettä ei saa poistaa prosessisäiliöstä
 • Kemikaalin lisäys laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti
  • Käytettävä suojakäsineitä ja pestävä lopuksi kädet
  • Kemikaali säilytettävä lukitussa tilassa
 • Purkuputken pään tarkistus ja puhdistaminen
 • Huoltoliikkeen tekemä huolto kerran vuodessa
 • Kymmenen vuoden välein laajempi puhdistamon rakenteiden ja tiiveyden tarkastus

Huoltoliikkeen kerran vuodessa suorittama vuosihuolto ei vapauta puhdistamon omistajaa puhdistamon viikoittaisesta seurannasta ja hoidosta.

Laskutuvuuskoe

Aktiivilietteen laskeutuvuuskoe tutkii lietteen ominaisuuksia. Kuva: Jari Männynsalo

Ohje laskeutuvuuskokeen tekemiseen