Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet

Jokaisella jätevesijärjestelmällä tulee olla ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Laitevalmistaja toimittaa asiakkaalle käyttö- ja huolto-ohjeet myymästään järjestelmästä. Vanhoille järjestelmille ohjeet on tehtävä itse tai teetätettävä ammattilaisella. Ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta laitteistolla on edellytykset toimia ja laitevalmistajan mahdollinen toimivuustakuu pysyy voimassa. Kaikki jätevesijärjestelmät perustuvat ainakin osittain biologiseen prosessiin, joka häiriintyy helposti, jos viemäriin laitetaan esim. ”Kodin putkimiestä”, maaleja tai liuottimia. Lue lisää viemärin käytöstä.

Näillä sivuilla on annettu yleisiä ohjeita järjestelmien käytöstä ja huollosta. Nämä ohjeet eivät korvaa laitevalmistajan tarkempia ohjeita. Ohjeita voi käyttää hyväksi vanhan järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeita laadittaessa, mutta sellaisenaan ne eivät välttämättä ohjeiksi riitä. Yleisten käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi tulee tarkastaa alueelliset jätehuoltomääräykset, joissa voi olla määräyksiä mm. lietteen tyhjennyksestä.

Saostussäiliö

Saostussäiliöstä puuttuu T-haara ja rasva tukkii purkuputken. Kuva: Satu Heino