Jätevesijärjestelmän käyttö

Kaikki jätevedenkäsittelyjärjestelmät perustuvat ainakin osittain biologisiin prosesseihin. Yhden kiinteistön jätevesijärjestelmässä vesimäärät on pieniä ja kuormituksen vaihtelu suurta. Tämä asettaa suuria haasteita biologisille prosesseille. Jätevedestä haitta-aineita syövät mikrobit kuolevat helposti ja mikrobikannan toipuminen voi viedä useita viikkoja. Tänä aikana puhdistamo ei toimi suunnitellusti eikä täytä lainsäädännön vaatimuksia. Myös pitkä käyttämättömyysjakso (esim. loma) heikentää järjestelmän puhdistustehoa, kun mikrobit heikentyvät ruuan puutteesta.

Nopein tapa pienpuhdistamon elvyttämiseen on tyhjentää puhdistamo ja hakea toiselta jätevedenpuhdistamolta aktiivilietettä. Aktiiviliete kaadetaan laitepuhdistamon prosessisäiliöön, jolloin prosessi käynnistyy uudelleen nopeammin. Maasuodattamoon uusi mikrobikanta muodostuu itsekseen muutamassa viikossa.

Viemäriin ei saa laittaa biologisia prosesseja häiritseviä aineita:

  • Ruuan tähteitä tai suuria määriä maitoa
  • Rasvoja ja öljyjä (esim. kinkun paistosta)
  • Kodinputkimiestä tai muita voimakkaita kemikaaleja
  • Maaleja tai liuottimia
  • Ongelmajätteitä (elohopea, lääkkeet, hapot)

Viemäriin ei saa laittaa viemäriä tukkivia tavaroita:

  • Talouspaperia, tupakantumppeja, kuminauhoja
  • Pumpulipuikkoja
  • Saniteettitarvikkeita (siteet, tamponit)
  • Kondomeja
  • Tekstiilejä (esim. sukkahousut)

Lisäksi on suositeltavaa käyttää fosfaatittomia pesuaineita. EU on jo kieltänyt kotitalouksien fosfaatilliset pyykinpesuaineet. Astianpesuaineissa fosfaateista tullaan luopumaan 2017. Fosfori on Suomen järvissä usein minimiravinne ja siksi sen poistaminen on tärkeää.

Pesuaineen sisältö

Yksi pyykkikoneellinen lisää fosforikuormitusta 3g eli vastaa melkein kahden ihmisen koko vuorokauden WC-vesien kuormitusta (1.8g/hlö/vrk). Kuva: Satu Heino