Gamla, stinkande utedass hör till det förgångna då man på tomten bygger en ordentlig komposterande toalett.

Komposterande toalett för utomhusbruk

En komposterande toalett för utomhusbruk, alltså ett utedass, är den bästa lösningen för fritidsbostäder. Ett lättskött och luktfritt utedass kan man enkelt bygga själv. Funktionen grundar sig på två behållare ovanpå varandra.  Avföringen samlas i den övre behållaren som är perforerad i botten. Den filtrerade vätskan rinner igenom hålen till den nedre behållaren, där det binder till torven och största delen avdunstar.

Det finns ett flertal olika komposterande toalettanordningar som passar för utomhusbruk. Valet beror på det tillgängliga utrymmet och invånarnas intresse att transportera och hantera avfallet. Om man vill ha minsta möjliga, kan modeller där man byter behållare eller där man länge komposterar avfallet vara de bästa lösningarna.  I de modeller där man byter behållare efterkomposteras avfallet till man sprider ut det. Den separerade filtrerade vätskan hanteras genom att reservera en egen behållare för den och genom att tillsätta strö efter användningen av toaletten. Anordningar som kräver elektricitet är i allmänhet inte lämpliga för utomhusbruk.

Bygganvisningar för ett modernt utedass

Tillbehör

 • Så (stort ämbar)
 • 3-4 tegelstenar
 • Torv
 • Vattentät behållare (t.ex. en gammal pulka, eller egentillverkad av hållbar plast, bräden eller faner och skruvar)
 • Svart plaströr 10-15 cm Ø (och vid behov 90° vinkelrör)

Arbetsredskap

 • Såg
 • Skruvdragare
 • Borr 10 – 15 mm Ø

Bygg så här

 • Borra fingertjocka hål i nedre kanten av ämbaret med ca 10 cm:s mellanrum hela vägen runt ämbaret.
 • Placera den vattentäta behållaren (vars höjd är 10 – 20 cm) under bänken längst ner i utedasset, på plant och stadigt underlag.
 • Fyll behållaren till hälften med torv.
 • Placera tegelstenar i behållaren och på dem ställer du ämbaret.
 • Säkerställ att luften kan cirkulera inifrån eller underifrån till behållaren och ut genom utedassets tak. Ventilationen kan göras effektivare genom att använda ett svart rakt ventilationsrör (om utedasset står ens delvis i solen), eller genom användning av en fläkt som drivs med vindkraft (ca 100 €).
 • Säkerställ att inget regnvatten kommer in i den vattentäta behållaren.

Användning

 • Efter varje gång du använt utedasset täcker du över avfallet med en blandning av torv (50 %) och löv, flis eller sågspån (använd inte kalk!)
 • Ibland kan man tillsätta tillverkarnas bionedbrytningsmedel eller motsvarande medel som gör nedbrytningen snabbare
 • Töm ämbaret med jämna mellanrum till en varm kompost eller lagra behållaren med innehåll i 2 – 3 år skyddat från regn och utan att det stör någon, varefter du kan flytta över innehållet till en kompost eller använda materialet som jordförbättringsmedel
 • Torven från den undre behållaren kan bytas samtidigt och den gamla torven sätts med det andra materialet i komposten
 • Ifall utedasset luktar, kontrollera ventilationen och använd tillräckligt med strö

moderna utedass