Lagring av avloppsvatten i en sluten tank

En uppsamling av allt avloppsvatten i en sluten tank är inget egentligt avloppsreningssystem utan en tillfällig lagring av avloppsvatten. Avloppsvattnet måste transporteras bort för behandling. Systemet är dyrt för uppsamling av allt avloppsvatten och passar närmast för bl.a. fritidsbostäder, endast för toalettavloppsvatten eller för tillfälligt bruk. En sluten tank kan vara den enda tillåtna lösningen på ett viktigt grundvatten- eller strandområde.

En sluten tank är en tät konstruktion, som endast har ett ingående rör och ett uppstickande rör som endast är avsett för tömning. Det finns givetvis inget utloppsrör. En sluten tank måste nuförtiden förses med ett överfyllnadslarm.

En sluten tank för avloppsvatten bör vara helt vattentät och det rekommenderas att förses tanken med överfyllnadslarm. Larmen kan vara mekanisk eller elektronisk. Tanken bör även ankras för att hindra att grundvattnet lyfter upp den. En sluten tank försedd med manlucka är lättare att tvätta och det är även lättare att kontrollera eventuella tjälskador.

Den slutna tanken bör placeras så, att slamtömningsbilen har möjlighet att komma till den under alla omständigheter (vintertid, under tiden för menföre, på sommaren utan att förstöra gräsmattan osv.). Tanken måste tömmas till en plats anvisad av kommunen, att föra slammet till åkrar är inte tillåtet. Det är alltså vettigt att försöka minska uppkomsten av avloppsvatten genom att använda vattensnåla wc-stolar och duschar eller helt byta till vattenfri toalett.