Palaa etusivulle

Koulutukset

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry järjestää ympäristönäytteenottajien ympäristönäytteenottajien henkilösertifioinnin vaatimaa koulutusta. Kurssit ovat Suomen ympäristökeskuksen alaisen sertifiointielimen hyväksymiä. Laadukas ja luotettava näytteenotto on oleellinen osa ympäristönsuojelulain edellyttämää pätevää ympäristötutkimusta.

Sertifiointijärjestelmä varmistaa näytteenottajan pätevyyden ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja -havainnointitoimintaan. Pätevyyden voi varmistaa yhdellä tai useammalla erikoistumisalalla. Erikoispätevyyden aloja ovat:

  • Vesi- ja vesistönäytteet
  • Näytteet maaperästä tai kiinteistä jätteistä
  • Näytteet ilmasta ja laskeumasta
  • Eliöstönäytteet
  • Ympäristömittaus ja -havainnointi
  • Talous- ja uimavedet

Pätevyystodistuksen edellytyksenä on sertifiointisäännöissä kuvattujen taito- ja tietovaatimusten täyttäminen. Taitovaatimukset perustuvat hakijan kokemukseen näytteenottajana. Tietovaatimusten täyttämisen edellytyksenä on sertifiointielimen hyväksymien kurssien suorittaminen ja kursseihin liittyvien erillisten kuulustelujen hyväksytty suorittaminen.

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmä


Lisätietoja Liiton koulutuksista:

Kurssit:
Taina Korpiharju
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
taina.korpiharju@kvvy.fi
p. 050 412 4668

Sertifiointikoulutuksen yleiset asiat:
Lauri Heitto
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry
lauri.heitto@skvsy.fi
p. 050 596 0409

Liiton tulevat koulutukset